έργα τέχνης, πολύτιμα αντικείμενα

Τα προγράμματα ασφάλισης έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων απευθύνονται σε ιδιώτες που κατέχουν ή είναι συλλέκτες πολύτιμων αντικειμένων, σε επιχειρήσεις που έχουν στους χώρους τους έργα τέχνης, σε δημόσια ή ιδιωτικά μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα καθώς και σε επαγγελματίες του χώρου όπως γκαλερί, αίθουσες τέχνης, διοργανωτές εκθέσεων κ.ά.

Με τα προγράμματα αυτά ασφαλίζονται συνήθως πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, εικόνες, αντίκες, έπιπλα, ασημικά, πορσελάνες, χαλιά, γούνες, κοσμήματα, κειμήλια, συλλογές νομισμάτων, βιβλίων, γραμματοσήμων κλπ, ακόμη και κλασσικά αυτοκίνητα και άλλα σπάνια, πρωτότυπα, παλαιά ή συλλεκτικά αντικείμενα που έχουν νόμιμα αποκτηθεί είτε από τους δημιουργούς είτε σε δημοπρασίες ή αίθουσες τέχνης είτε αποτελούν οικογενειακά κειμήλια.

Καμιά φορά – από άγνοια, για οικονομικούς λόγους, από κακή συμβουλή – ακριβά αντικείμενα όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω, ασφαλίζονται απλά μαζί με την υπόλοιπη οικοσκευή μιας κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή η ασφάλισή τους ακολουθεί τους όρους του ασφαλιστηρίου της κατοικίας. Για να έχουν τουλάχιστον επαρκή κάλυψη θα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά με την αξία τους και να έχει γίνει αποδεκτή η ασφάλισή τους από την ασφαλιστική εταιρία.

Αντίθετα, στα εξειδικευμένα ασφαλιστήρια έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων όλα τα αντικείμενα αναφέρονται και περιγράφονται (πολλές φορές και φωτογραφίζονται) ένα-ένα και η αξία τους συμφωνείται μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλιζόμενου, συνήθως με τη συνεργασία κάποιου εμπειρογνώμονα – εκτιμητή.

Οι προϋποθέσεις και οι ρήτρες, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις, οι καλύψεις, επεκτάσεις και παροχές αλλά και οι πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία.

Οι κλασικές καλύψεις που προσφέρονται είναι για ζημίες ή απώλειες από:

 • πυρκαγιά
 • φυσικά φαινόμενα
 • θραύση σωληνώσεων ή υπερχείλιση δεξαμενών
 • κλοπή ή ληστεία
 • βανδαλισμούς, κακόβουλες πράξεις
 • πολιτικούς κινδύνους
 • σεισμό (συνήθως με κάποιο επασφάλιστρο)
 • τρομοκρατικές ενέργειες (συνήθως με κάποιο επασφάλιστρο)

Εφόσον συμφωνηθεί, η κάλυψη των αντικειμένων μπορεί να επεκταθεί και για παραμονή στο εξωτερικό, για ταξίδια και για μεταφορά ή προσωρινή αποθήκευση σε άλλο (κατάλληλο) χώρο.

 

Λόγω της αξίας και ευαισθησίας των ασφαλιζόμενων αντικειμένων οι ασφαλίσεις αυτές συνοδεύονται από μια σειρά προϋποθέσεων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

 • επαρκή μέτρα φύλαξης (χρηματοκιβώτιο, σύστημα συναγερμού, πυρασφάλεια κλπ)
 • ενημέρωση και έγκριση της ασφαλιστικής εταιρίας για σημαντικές αλλαγές στους χώρους, στις αξίες ή για μεταφορά των αντικειμένων
 • ειδικευμένοι μεταφορείς και κατάλληλοι χώροι φύλαξης

Επιπλέον τα ασφαλιστήρια αυτά περιέχουν κάποιες ειδικές εξαιρέσεις ζημιών, όπως από φυσιολογική φθορά ή παλαιότητα, από επισκευή, συντήρηση ή παρόμοια διαδικασία, από μυστηριώδη εξαφάνιση κλπ.

 

Σημειώνεται ότι υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν ευρύτερη κάλυψη η οποία περιγράφεται συνήθως με τον όρο «τυχαία ζημία» ή «ζημία από ατύχημα» και περιλαμβάνει ζημίες από πτώση, θραύση, εκδορές, σκίσιμο κλπ.

Η εξειδίκευση αυτών των προγραμμάτων φαίνεται και στο γεγονός ότι περιλαμβάνουν ειδικές προβλέψεις και υπηρεσίες όπως για:

 • μείωση αξίας ενός σετ ή μίας συλλογής από την απώλεια ενός τμήματός της
 • ανάκτηση απολεσθέντων
 • αποκατάσταση ζημιωθέντων αντικειμένων από ειδικούς
 • προσωρινή αυτόματη ένταξη στην ασφάλιση νεοαποκτηθέντων αντικειμένων
 • αναπροσαρμογή αξιών
 • εκτιμήσεις αξιών, συμβουλές προστασίας, μεταφοράς κλπ

 

Είναι γεγονός ότι οι ασφαλίσεις έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, εμπειρία και υποδομή. Γι’ αυτό αυτές τις ασφαλίσεις αναλαμβάνουν λίγες μόνον ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και συγκεκριμένοι διεθνείς και έλληνες μεσίτες ασφαλίσεων και μεσίτες των Lloyd’s που διαθέτουν τις απαιτούμενες δυνατότητες.

 Οι συνεργάτες της Globalnet έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα των εκπροσωπούμενων εταιριών και συνεργαζόμενων μεσιτών για ασφαλίσεις συλλογών ή μεμονωμένων έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων και μπορούν να σας ενημερώσουν με υπευθυνότητα και σαφήνεια για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να συγκρίνουν εύκολα και γρήγορα τις καλύψεις, τις υπηρεσίες και το κόστος τους, να υποβάλλουν επιτόπου αναλυτικές προσφορές και να προχωρήσουν άμεσα στις διαδικασίες είσπραξης και έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

προσωπικές & οικογενειακές ασφαλίσεις