ξενοδοχειακή επιχείρηση

Η ασφαλιστική θωράκιση μιας μεγάλης ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν διαφέρει βασικά από την ασφάλιση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης: περιουσιακά στοιχεία, απώλεια εσόδων, ευθύνες, ανθρώπινο δυναμικό, ηλεκτρονικό έγκλημα. (links στα αντίστοιχα κεφάλαια)

Έχοντας ήδη αναφερθεί σε άλλα σημεία αναλυτικά σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφάλισης, θα επικεντρώσουμε στο κεφάλαιο αυτό σε ορισμένες ιδιαιτερότητες των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων που χρήζουν προσοχής.

Περιουσία

Η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων μιας μεγαλύτερης ξενοδοχειακής μονάδας είναι μια ασφάλιση που γενικά αγαπούν οι ασφαλιστικές εταιρίες γιατί συγκεντρώνει ικανοποιητικά ασφάλιστρα λόγω των υψηλών κεφαλαίων που ασφαλίζονται. Από την άλλη, η συχνότητα και το πολλές φορές μεγάλο ύψος των ζημιών τις καθιστά προσεκτικές τόσο στην ανάληψη του κινδύνου όσο και στις αποζημιώσεις. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία (α) η πλήρης καταγραφή και περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα ποσά ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπο-ασφάλισης, (β) η αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου και (γ) η σωστή επιλογή των βασικών και κυρίως των συμπληρωματικών καλύψεων.

Το προσφορότερο πάντως είναι, ειδικά στα μεγάλα ξενοδοχεία, να επιλέγεται – έστω και με κάποιο μεγαλύτερο κόστος – η κάλυψη «κατά παντός κινδύνου». Μία καλά υπολογισμένη απαλλαγή (για μικροζημίες που η επιχείρηση είναι σε θέση εύκολα να απορροφήσει) μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ασφαλίστρου.

Τα καλά νέα είναι ότι στην αγορά μας υπάρχουν αρκετές έμπειρες ασφαλιστικές εταιρίες που είναι πρόθυμες να αναλάβουν ασφαλίσεις μεγάλων ξενοδοχείων και  μάλιστα με προσιτά ασφάλιστρα. Συχνά σχηματίζεται ένα συνασφαλιστικό σχήμα 2,3 ή και περισσότερων εταιριών που «μοιράζονται» τον κίνδυνο. Σαν leader του σχήματος ορίζεται κατά κανόνα εκείνη η ασφαλιστική εταιρία που έκανε την καλύτερη οικονομική προσφορά σε συνδυασμό με τους ευνοϊκότερους όρους.  Και επειδή τα νούμερα είναι μεγάλα, καλό είναι να εξετάζονται με προσοχή και τα ποιοτικά στοιχεία των εταιριών που συμμετέχουν (φερεγγυότητα, εμπειρία, διαχείριση ζημιών).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή ενός φερέγγυου, έμπειρου και οργανωμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα κληθεί να παίξει έναν κρίσιμο ρόλο σε όλα τα στάδια της ασφάλισης.

Απώλεια εσόδων

Η ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης συνιστάται να συνοδεύεται από την ασφάλιση απώλειας εσόδων/κερδών λόγω διακοπής της λειτουργίας (ίδιο link με παραπάνω) της από τους κινδύνους που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο περιουσίας. Αυτό συνιστάται βέβαια σε όλες τις επιχειρήσεις αλλά θεωρούμε ότι για πολλούς λόγους στα ξενοδοχεία είναι ακόμη πιο επιτακτικό.

Σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργούν πολλές και διαφορετικές πηγές εσόδων (δωμάτια, εστιατόρια και μπαρ, καταστήματα, αθλητικές δραστηριότητες, πλυντήριο, κομμωτήριο, αίθουσες συνεδρίων κλπ) που πρέπει να προστατευτούν από τη διακοπή των εργασιών τους λόγω ζημιών. Η λειτουργία τους (που συχνά είναι «εργολαβική») πρέπει να καλύπτεται ξεκάθαρα με το ασφαλιστήριο, το οποίο πρέπει να προβλέπει και τη μερική απώλεια εσόδων των διαφόρων εκμεταλλεύσεων που στεγάζονται στην ξενοδοχειακή επιχείρηση.  

Στις περιπτώσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά, χρειάζεται προσοχή στον καθορισμό των περιόδων και της διάρκειας λειτουργίας της μονάδας και των διαφόρων εκμεταλλεύσεών της.

Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει πρόσθετη πρόβλεψη αποζημίωσης, στην περίπτωση μεγαλύτερων ζημιών, λόγω των οποίων η επιχείρηση θα έχει ακυρώσεις ή μειώσεις κρατήσεων για ένα διάστημα και μετά την αποκατάσταση των ζημιών. 

Η ασφάλιση διακοπής ή μειωμένης λειτουργίας της επιχείρησης από «εξωγενή» καταστροφικά γεγονότα που όμως δεν έπληξαν τις εγκαταστάσεις της ίδιας της ξενοδοχειακής μονάδας, όπως π.χ. μεγάλες πυρκαγιές ή πλημύρες στην ευρύτερη περιοχή, τρομοκρατικές ενέργειες ή βίαιες κινητοποιήσεις σε γειτονικές περιοχές και παρόμοια γεγονότα είναι πολύ πιο δύσκολο να καλυφτούν και χρειάζονται ειδική διαπραγμάτευση.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις η συμβολή ενός ειδικευμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Ευθύνες

Για μια μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση το κεφάλαιο των ευθυνών είναι ίσως το σημαντικότερο, όχι μόνο από την πλευρά των οικονομικών αποζημιώσεων αλλά, πολύ περισσότερο, από την πλευρά της προστασίας της καλής φήμης της επιχείρησης.

Ακριβώς για το λόγο αυτόν, η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας που θα καλύψει την αστική/επαγγελματική ευθύνη απέναντι στους πελάτες του ξενοδοχείου πρέπει να γίνει με κριτήριο την ευελιξία και ταχύτητα διεκπεραίωσης των αποζημιώσεων.

Επειδή η συχνότητα κυρίως των μικρών (συχνά «πονηρών») ζημιών είναι συνήθως μεγάλη και ‘ανεβάζει’ το κόστος της ασφάλισης, συνιστάται να εξετάζεται από την ασφαλιζόμενη επιχείρηση η περίπτωση να απορροφά η ίδια κάποιες μικροζημίες, ώστε να μην επιβαρύνονται τα ετήσια ασφάλιστρά της (ένα είδος απαλλαγής ή αυτό-ασφάλισης).

Πέραν των ευθυνών απέναντι στους πελάτες (και να μην ξεχνάμε και τους επισκέπτες) του ξενοδοχείου, που στην περίπτωση της ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι κατά την άποψή μας οι σπουδαιότερες, δεν παύουν να ισχύουν και όλες οι άλλες ευθύνες που αφορούν σε κάθε είδους επιχείρηση (εργοδότου, περιβαλλοντολογικές, στελεχών κλπ).

Ανθρώπινο δυναμικό

Ο στόχος της ξενοδοχειακής επιχείρησης (πρέπει να) είναι οι ενθουσιασμένοι πελάτες που θα την ξανα-επισκεφθούν ή θα την συστήσουν σε άλλους ή θα γράψουν θετικά σχόλια στο ίντερνετ. Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών είναι συνάρτηση και της ποιότητας των υπηρεσιών και της συμπεριφοράς του προσωπικού. Είναι σημαντικό λοιπόν για την επιχείρηση να προσελκύει και να διατηρεί ποιοτικά στελέχη και ευχαριστημένο προσωπικό.

Μια ομαδική ασφάλιση που θα συμπληρώνει και θα βελτιώνει τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί ένα οικονομικό και πρακτικό εργαλείο για την άσκηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά στις εποχιακές μονάδες και στις μονάδες που απευθύνονται σε στον διεθνή τουρισμό.

Ηλεκτρονικό έγκλημα

Στην εποχή που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διεκπεραιώνουν μεγάλο αριθμό των διαδικασιών τους (κρατήσεις, πληρωμές κλπ) μέσω ίντερνετ και διαχειρίζονται ηλεκτρονικά πληθώρα προσωπικών στοιχείων των πελατών τους, είναι σημαντικό να μεριμνήσουν για την ασφαλιστική τους προστασία για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, οικονομικές απάτες και άλλα ηλεκτρονικά εγκλήματα που σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές αποτελούν έναν από τους συχνότερους σύγχρονους κινδύνους.

Η ασφαλιστική αγορά μας προσφέρει από απλά και οικονομικά μέχρι πιο εξειδικευμένα προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης.   

Τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά μερικές χρήσιμες - κατά την άποψή μας - επισημάνσεις για κάποιες ασφαλιστικές ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και δεν εξαντλούν σε καμιά περίπτωση το κεφάλαιο της ολοκληρωμένης ασφάλισης μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας.    

ασφαλίσεις για επιχειρήσεις