Πλατφόρμα Globalnet

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Globalnet είναι ίσως η πιο προηγμένη B2B διαδικτυακή πλατφόρμα της αγοράς και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο και πλεονέκτημα των συνεργατών της.

Με την αξιοποίησή της μπορούν να πετύχουν ταχύτητα, διαφάνεια, αυτονομία και σημαντική μείωση κόστους στις επιχειρήσεις τους.

Παρέχει στους συνεργάτες του δικτύου ένα ασφαλές, ταχύτατο και πρακτικό περιβάλλον για τη διεκπεραίωση σχεδόν όλων των καθημερινών πωλησιακών και διαχειριστικών εργασιών του γραφείου τους.

Επιπλέον προβλέπει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που επιτρέπουν στους συνεργάτες να ανταποκρίνονται στις υποδείξεις και τους κανόνες της Εποπτικής Αρχής ως προς τις υποχρεώσεις τους, τόσο απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και ως προς τις σχέσεις με τους πελάτες τους.

Η πλατφόρμα αποτελείται από τις 3 βασικές εφαρμογές: BUSINESS in a BOX, PAYforPRINT και το Ηλεκτρονικό Γραφείο.

 

BUSINESS in a BOX

Μέσα από αυτήν την εφαρμογή οι συνεργάτες της Globalnet αποκτούν μία εξαιρετικά διευρυμένη και αξιόπιστη συγκριτική τιμολόγηση και τη δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης προσφοράς, αίτησης και έκδοσης συμβολαίου για τον πελάτη τους σε μια σειρά προσωπικών ασφαλίσεων που συνεχώς ενημερώνεται και διευρύνεται.

Οι σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της BUSINESS in a BOX είναι:

 • συγκριτική τιμολόγηση σε τουλάχιστον 12 ασφαλιστικές εταιρίες,
 • επιλογή μεταξύ «κλασικών» ή «οικονομικών» πακέτων
 • εκτύπωση συγκριτικής πολύ-προσφοράς και Εντύπου Αναγκών Πελάτη
 • εκτύπωση τελικής προσφοράς και αίτησης ασφάλισης
 • εκτύπωση Ειδοποίησης Έναρξης Ασφάλισης & Ενημερωτικό Έντυπο Στοιχείων Ασφαλισμένου
 • αρχείο στοιχείων αιτήσεων & εκκρεμοτήτων
 • έκδοση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • αρχείο χαρτοφυλακίου (παραγωγή, προμήθειες, ληξιάρια, οικονομικές εκκρεμότητες)
 • Υπηρεσία Διαχείρισης & Πληρωμών Συμβολαίων (PAYforPRINT)
 • Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (όροι συμβολαίων, έντυπα, προτάσεις ασφάλισης, εγκύκλιοι)

 

PAYforPRINT

Η εφαρμογή PAYforPRINT αποτελεί την πιο σύγχρονη και ενημερωμένη Υπηρεσία Πληρωμών & Διαχείρισης Παραστατικών του κλάδου Αυτοκινήτων.

Οι διαδικασίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής και έχουν ισχύ για ΟΛΕΣ τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες.

Οι συνεργάτες της Globalnet μπορούν εύκολα και γρήγορα μέσα από την εφαρμογή αυτή την υπηρεσία μπορούν να:

 • αυτοδιαχειρίζονται τις χρεώσεις για τα Σήματα/Συμβόλαια/Πιστοποιητικά που θα επιλέξουν
 • λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις Ταμειακές Καταστάσεις που δημιουργούνται από τη χρέωση
 • εκτυπώνουν τα παραστατικά στον εκτυπωτή του γραφείου τους
 • δίνουν εντολή στην εταιρία μας για εκτύπωση και αποστολή των παραστατικών
 • παρακολουθούν τα παραστατικά που εισπράττονται με τις Ταχυπληρωμές των ασφαλιστικών εταιριών
 • έχουν πλήρη, ενημερωμένη εικόνα των προς ακύρωση ή ακυρωθέντων παραστατικών

 

Ηλεκτρονικό Γραφείο

Η χρήσιμη εφαρμογή Ηλεκτρονικό Γραφείο προσφέρει στους  συνεργάτες της Globalnet μία σειρά από σημαντικές υπηρεσίες, με τις οποίες έχουν τη δυνατότητα με ταχύτητα και ακρίβεια να:

 • δημιουργούν Έντυπο Αναγκών Πελάτη και ενημερωτικό Έντυπο Στοιχείων Συμβολαίων
 • εκτυπώνουν νέα συμβόλαια και ανανεώσεις (μέσω της εφαρμογής PAYforPRINT)
 • εκδίδουν Πιστοποιητικά Ασφάλισης
 • παρακολουθούν και να ελέγχουν το χαρτοφυλάκιο των συμβολαίων και των πελατών τους
 • υποβάλλουν αιτήματα για Πρόσθετες Πράξεις και Πράσινες Κάρτες
 • ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για την παραγωγή του γραφείου τους, τις προμήθειές, τα ληξιάρια και τις οικονομικές εκκρεμότητες

Επιπλέον, μέσα από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της εφαρμογής αποκτούν αναλυτική και επικαιροποιημένη ενημέρωση για όρους, έντυπα, προτάσεις ασφάλισης και εγκυκλίους τόσο της Globalnet όσο και των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών.