Οι Συνεργάτες μας

Οι συνεργάτες του δικτύου της Globalnet είναι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και εντιμότητα.

 

Μέσω της συμμετοχής τους στο δίκτυο της Globalnet:

  • διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων τους και πρόσκτησης νέων πελατών γιατί έχουν στη διάθεσή τους προϊόντα και λύσεις από τις σημαντικότερες εταιρίες της αγοράς
  • αποκτούν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα προς τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικούς όρους συνεργασίας και τιμολόγια
  • βελτιώνουν τις επιχειρηματικές προοπτικές τους, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας του γραφείου τους και αυξάνοντας την πωλησιακή δυναμική τους.

 

Όλοι οι συνεργάτες της Globalnet:

  • είναι κάτοχοι ενημερωμένης άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, είτε Μεσίτη είτε Πράκτορα είτε Ασφαλιστικού Συμβούλου
  • έχουν καταθέσει τις πληροφορίες και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται από την εποπτική αρχή
  • έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία
  • λειτουργούν βάσει των προτύπων ενημέρωσης του καταναλωτή, όπως έχουν οριστεί από την εποπτική αρχή
  • έχουν στη διάθεσή τους την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της εταιρίας και έμπρακτη υποστήριξή σε περιπτώσεις ειδικών ασφαλίσεων και σημαντικών πελατών.