Εποπτική Αρχή

Όπως οι Τράπεζες, οι χρηματιστηριακές και άλλες επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έτσι και οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι διαμεσολαβητές ασφαλίσεων υπόκεινται σε αυστηρή εποπτεία που έχει σαν στόχο να διασφαλίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων αποζημίωσης.

Επιπλέον επιδιώκεται η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στο καταναλωτικό κοινό με τον έλεγχο της φερεγγυότητας, της ρευστότητας και της διαφάνειας των ασφαλιστικών εταιριών και γενικότερα της νομιμότητας, του υγιούς ανταγωνισμού και της προσαρμογής τους στις ενιαίες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο Solvency II.

Υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδας.

Στην Globalnet τηρούμε με αυστηρότητα τις ρυθμίσεις και τους κανόνες της εποπτικής αρχής και βοηθούμε πρακτικά τους συνεργάτες μας στην εφαρμογή τους.

 

Επιλέξτε παρακάτω τον αντίστοιχο σύνδεσμο και ενημερωθείτε απευθείας από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος για το θέμα που σας ενδιαφέρει.

 

Τράπεζα της Ελλάδας                               Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές                       Πρόσφατες ρυθμίσεις          

 

Solvency II                                                Συχνές ερωτήσεις