Εμπορική Πολιτική

Η «Εμπορική Πολιτική» συνοδεύει τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Globalnet και των συνεργατών της.

Διευκρινίζει, εξειδικεύει και συμπληρώνει τις ρυθμίσεις της σύμβασης για μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια των όρων και συνθηκών συνεργασίας της εταιρίας με τους συνεργάτες της.

Αναφέρεται σε θέματα όπως η πολιτική συνεργασιών, οι τρόποι επίτευξης των στόχων της εταιρίας και των συνεργατών της, τα πλεονεκτήματα και οι υποχρεώσεις των μελών του δικτύου, οι σχέσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες, η είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων και προμηθειών κ.ά.

Στην Εμπορική Πολιτική της Globalnet ενσωματώνονται συνοπτικά και οι «Αποφάσεις της Πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (Πράξη 31 / 30-09-2013) σχετικά με τον  Κανονισμό Συμπεριφοράς (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών».

 

Ανοίξτε τα παρακάτω αρχεία και μάθετε περισσότερα.

  Εμπορική πολιτική       Αίτηση συνεργασίας      Σύμβαση συνεργασίαας