Ασφαλιστικά προϊόντα

Μέσα από τις συνεργασίες μας με τις περισσότερες ποιοτικές και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς αλλά και μέσα από συνεργασίες που έχουμε διασφαλίσει στην αγγλική κυρίως αγορά, οι συνεργάτες της Globalnet έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σε όλες τις κατηγορίες των πελατών τους - ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις – όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα που χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους.

Για ιδιώτες, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις μάλιστα, η αγορά μας έχει προχωρήσει στη δημιουργία πρακτικών πολύ-ασφαλιστηρίων (πακέτων) όπου με ένα συμβόλαιο προσφέρονται πολλαπλές καλύψεις καθιστώντας την προστασία πιο ολοκληρωμένη και πιο οικονομική.

Μεγαλύτερες επιχειρήσεις και πιο ειδικές ασφαλιστικές περιπτώσεις χρειάζονται συνήθως προϊόντα προσαρμοσμένα απόλυτα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. 

Αυτές μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια ενός έμπειρου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που θα τις αξιολογήσει, θα διεξάγει έρευνα αγοράς, θα υποβάλλει στον πελάτη του μια τεκμηριωμένη μελέτη και προσφορά και στη συνέχεια θα τοποθετήσει τις ασφαλίσεις σε μία ή περισσότερες εταιρίες, αναλαμβάνοντας κατόπιν την πλήρη εξυπηρέτηση του λογαριασμού του.

 

Αναζητήστε μία ασφάλιση