Συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας

 

Με τη σύνδεσή σας εισέρχεστε με ασφάλεια στον προσωπικό σας χώρο από όπου έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και πληροφορίες που χρειάζεστε για:

  • νέες πωλήσεις, ανανεώσεις, πελατολόγιο, χαρτοφυλάκιο
  • προϊόντα, τιμολόγια και εμπορικές πολιτικές των ασφαλιστικών εταιριών
  • συγκριτική τιμολόγηση, έκδοση και εκτύπωση προσφορών, αιτήσεων, συμβολαίων, μεταβολών
  • παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των αιτημάτων σας
  • αναλυτική εικόνα παραστατικών, καλύψεων, όρων και ασφαλίστρων
  • καταστάσεις οικονομικών στοιχείων παραγωγής, προμηθειών, εκκρεμοτήτων
  • ληξιάρια ανά ημερομηνία, ασφαλιστική εταιρία, κλάδο ασφάλισης
  • βιβλιοθήκη εγγράφων, εγκυκλίων, εντύπων ανά ασφαλιστική εταιρία
  • απευθείας συνδέσεις με τις πλατφόρμες των εταιριών

 

Με τη βοήθεια εύχρηστων και αναλυτικών οδηγιών θα έχετε άμεσα στη διάθεσή σας ένα δυνατό εργαλείο, με το οποίο θα μπορείτε να αναπτύξετε δυναμικά τις πωλήσεις σας, να εξυπηρετείτε αποτελεσματικά τους πελάτες σας και να διεκπεραιώνετε εύκολα και ταχύτατα τις καθημερινές εργασίες σας.

Είσοδος χρήστη

σύνδεση συνεργατών